Quality Unit

Image

Objektif Kualiti

 • Untuk menjadi fakulti perubatan 5% terbaik di dunia menjelang tahun 2030
 • Untuk menyediakan peluang bagi golongan bumiputera bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan.
 • Untuk menyediakan program perubatan yang berkualiti dan invatif serta relevan untuk keperluan semasa, memenuhi keperluan pelanggan dan polisi pembangunan nasional
 • Untuk mewujudkan program pembangunan sumber manusia yang mantap sebagai alat untuk mengasimilasi nilai di dalam komuniti fakulti.
 • Untuk memupuk graduan yang cukup bersedia untuk memasuk pasaran kerja global dan tempatan
 • Untuk memastikan graduan mempunyai semangat daya saing yang tinggi dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran kerja global dan tempatan
 • Untuk mewujudkan pusat kecemerlangan yang ulung dan bertanggungjawab dalam pentadbiran sumber manusia, kewangan dan aset demi encapai objektif pengajaran di samping menjadi pemangkin di dalam kemajuan masyarakat.

Dasar Kualiti Fakulti Perubatan

Fakulti Perubatan beriltizam untuk memberi pendidikan dalam bidang kesihatan perubatan
 • yang berorientasikan pencapaian akademik bertaraf global
 • yang disokong oleh penyelidikan dan pembangunan, perundingan sertaperkhidmatan perubatan
 • Bagi menghasilkan profesional yang kompeten dan berhemah tinggi
 • Untuk meningkatkan status kesihatan dan sosioekonomi masyarakat
 • serta sentiasa melaksanakan penambahbaikan secara berterusan
 • bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan

SUBSCRIBE MED BULL'

Enter your email and we'll send you more information

         

 

Connect with us

Faculty of Medicine,
Universiti Teknologi MARA,
Sungai Buloh Campus, Selangor Branch,
47000 Jalan Hospital, Sungai Buloh,
Selangor, MALAYSIA